یا امام حسن مجتبی علیه السلام

یا امام حسن مجتبی علیه السلام

تقدیم به آستان کبریایی و ملکوتی کریم و غریب اهل بیت امام حسن مجتبی علیه السلام من زندۀ نسیم مسیحا دم توأم . . . آدم اگرشدم به خدا آدم توأم ای ارشد تمام پسر های فاطمه . . . ای اولین حسین سحر های فاطمه ما سال هاست رهگذر کوچۀ توأیم . . . مانند یک فقیر سرِ کوچۀ توأیم فردا ملک به نام تو تکبیر می زند . . . صاحب زمان به جای تو شمشیر می زند شاعر:استادعلی اکبرلطیفیان ادامه شعردروبلاگ...
رفتن به نوار ابزار