یا امام حسن مجتبی علیه السلام

تقدیم به آستان کبریایی و ملکوتی کریم و غریب اهل بیت امام حسن مجتبی علیه السلام

من زندۀ نسیم مسیحا دم توأم . . . آدم اگرشدم به خدا آدم توأم

ای ارشد تمام پسر های فاطمه . . . ای اولین حسین سحر های فاطمه

ما سال هاست رهگذر کوچۀ توأیم . . . مانند یک فقیر سرِ کوچۀ توأیم

فردا ملک به نام تو تکبیر می زند . . . صاحب زمان به جای تو شمشیر می زند

شاعر:استادعلی اکبرلطیفیان

ادامه شعردروبلاگ :http://chadorkhaki1.blogfa.com/