باب الحوائج

باب الحوائج

  تقدیم به آستان قدسی و کبریایی حضرت باب الحوائج امام موسی بن جعفر علیه السلام   در سایه سار کوکب موسی بن جعفریم ما شیعیان مکتب موسی بـــــن جعفریم فیضش به گوشه گوشه ایران رسیده است یعنی گدای هرشب موسی بن جعفریـم ______ آن در گهی که پایه اش از عرش برتر است … دولت سرای حضرت موسی بن جعفر...
رفتن به نوار ابزار