امام خمینی(ره)

arbab

تقدیم به روح بلند حضرت امام خمینی رحمة الله علیه

 

همیشه وقتی این عکس امام خمینی(ره) را می دیدم

دلم بیش از پیش امیدوار و متوکل تر ازهمیشه به خدا میشه،

گاهی خوبه که آدم به کارهایی که امام کردند فکر کنه . . .

گاهی خوبه مسئولینی که الآن دارند حرفهای بودار می زنند کمی

به عقب برگردند و به گذشته خودشون رجوع کنند …