شهید سیدمحمد بهشتی

 

shahid-beheshti1

تقدیم به روح پر فتوح شهدای هفتم تیر خصوصاً شهید سیدمحمد بهشتی

انشاالله که مورد رضایتشان واقع شود.

«شاید کمترین کاری بود که می توانستم بکنم»

هرچند گذشت یک روز از سالگرشان گذشته و دیر دارم این طرح را میزارم

اما یادشان در دلمان نه فقطدر روز شهادتش بلکه در

تمام روزهای سال بر سینه نقش بسته است.

شهیدان زنده اند الله اکبر