شهید قربان

شهید قربان

تقدیم به روح بلند شهید عباس بابایی و خانواده محترمشان… عقابی بدیدم که در اوج و بی باک بود بزرگی او از زمین تا به افلاک بود طلایی شده آسمان زیر بال پرش هر آنکس که بیند بگردد به دور سرش زمین تافلک محو پرواز زیبای او شده اسمان غرق شوق و تماشای او زچنگال تیزش نبوده گریزی به خس هرآنگه اراده بکرد آسمان تحت امر است و بس به پرواز عشق هرگز ندید آسمان غروری به مستی از آن آسمانی کیان همه فکر او بهر خوشنودی یار بود رسیدن به اوج فلک پیش دلدار بود به درگاه ایزد چنان خالص و بنده بود که گردون ز اخلاص عشقش شرمنده بود ندیدم به مردی و پاکی امیری چنان که زیبنده از ماه در سینه آسمان چنان پرچمی را بیفراشت عباس در آسمان بماند به تاریخ نامی زایران وایرانیان بابائی ابر مرد بی باک افلاک بود که طوفان به گاه نبردش سراسیمه در خاک بود شاعر: آقای منوچهر قادری...
شهید احمدعلی شعبانی

شهید احمدعلی شعبانی

شهید احمدعلی شعبانی www.598.ir باکلیک روی لینک سایت 598 از زندگی نامه شهید و عکس ها دیگرشان مطلع شوید قسمتي از وصيت نامه شهيد كه 12 روز قبل از شهادتش نوشت: اينجانب احمد علي شعباني بنا به وظيفه شرعي كه دارم عازم جبهه هاي حق عليه باطل شدم و شما اي برادران و خواهران بدانيد كه من آگاهانه در اين راه قدم برداشتم و به فرمان امام عظيم الشأن‌ مان خميني كبير و آن رهبري كه در هيچ كجاي دنيا اين چنين رهبر و رهبري سابقه ندارد و در تمام دنيا بي سابقه است لبيك گفته و اين راه را انتخاب كردم و در اين راه يا شهادت است يا پيروزي… و پيام من براي تو اي خواهر و برادر مسلمان و حزب اللهي كه رسالت خون شهدا به دست شما است و شماها هستيد كه ادامه دهندگان راه راستين آنها هستيد برويد و با نشأت گرفتن از قرآن و دستورات انبياء و با پيام به شهداء و معلولين و خانواده هاي آنها و با رهنمودهاي امام عاليقدرمان و با رهبري اين روحانيت اين رسالتهاي نوين تان را به ثمر برسانيد كه در اين راه بايد خونها نثار كرد و پيامم به خانواده ام اين است كه شما اي عزيزان اگر من لياقت و سعادت شهادت را داشتم كاملا خونسردي خود را حفظ كنيد وخدايي نكرده بي تابي بيجا نكنيد كه دشمن از اين كم صبري و گريه هاي شما سوء استفاده مي‌كند…      ...
رفتن به نوار ابزار