دکتر شهیدمصطفی چمران

chamran2

دکتر شهیدمصطفی چمران

مصیبت‌های لبنان از زبان شهید چمران

همان ایام انقلاب ما، لبنان غوغایی بود؛ صهیونیستها هر کاری می‌خواستند، با لبنان می‌کردند: حمله می‌کردند،

می‌کشتند، تجاوز می‌کردند و هواپیماهایشان در آسمان لبنان می‌آمدند و می‌رفتند؛ مثل این‌که آسمان کشور خودشان

است! در عوض، گروههای لبنانی به جان هم افتاده بودند. نزدیک پیروزی انقلاب، یک نوار دو ساعته از مرحوم دکتر

«چمران» آورده بودند؛ بنده در مشهد آن را گوش می‌کردم. خودش در لبنان بود و جزئیات مصیبتهای مردم لبنان را در آن‌جا

شرح می‌داد. الان کار مردم لبنان به جایی رسیده است که به اسرائیل ضربه‌ای می‌زنند که از اوّل حضور صهیونیستها در

این منطقه، هیچ دولت عربی چنین ضربه‌ای به آنها نزده است.

خاکریزی تا آسمان …

 

chamran2

تقدیم به عمار خمینی(ره)، شهید دکتر مصطفی چمران…

حرف دل: روزگارانی بود که تازه با نام شهید چمران آشنا شده بودم مدتی که گذشت فهمیدم که بوده و آرزویی در دلم کردم کاش منهم مانند شهید چمران یک انسان کامل شوم اما نشدم می دانی چرا چون او دلی داشتی دریایی و حماسی و به موج ها حمله می کرد اما من نه…!