بیا تا برویم

سالروز تخریب بقیع

اللهم العن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له علی ذالک