کلید واژه انتخابات آزاد

entekhaba1

http://afsareemrooz.mihanblog.com/

کلید واژه «انتخابات آزاد» این روزها نقل محافل ضد انقلاب، اپوزیسیون، استکبار و البته چهره ها وشخصیت های اصلاح طلب داخلی شده و به عقیده برخی این کلیدواژه همان رمز فتنه انتخابات 92 خواهد بود، چیزی شبیه «کمیته صیانت آرا » در فتنه 88.

 و به فرمایش ولی امر مسلمین کارهایی از این قبیل که ممکن است امید مردم برای شرکت موثر در انتخابات را تحت تاثیر قرار دهد کمک به تکمیل پازل دشمن خواهد بود