سلام برامام جوان

imamajavad

تقدیم به آستان قدسی و کبریایی حضرت امام محمد تقی علیه السلام

دست خدای عز و جل روی قلب ما
این بار سوم است محمد کشیده است


نوری رئوف در حرمت موج می زند
الطاف کاظمین به مشهد کشیده است

 استادعلی اکبر لطیفیان

ادامه شعر در وبلاگ

http://www.chadorkhaki1.blogfa.com/cat-22.aspx

 

فاطمة الزهرا

yafatematozahra

 

 

yafatematozahra0

تقدیم به آستان قدسی و کبریایی حضرت فاطمة الزهرا سلام الله علیها انشاااله که مورد رضایت ایشان قرار بگیرد

آیینه ای نهاده خدا بین سینه ام

حس می کنم مزار تو را بین سینه ام

مانند آن خسی که به میقات پر کشید

قلبم به سوی مادر سادات پر کشید .