حسن(ع)

Untitled-1

 

تقدیم به آستان قدسی و کبریایی حضرت کریم اهل بیت امام حسن(ع)

 

گمان مکن که حسن بی ضریح و حرم است … غریب آل عبــــــــــا هرچه هست می بخشد

رمضان

arbab..

arbab.

الهی چنان کن سرانجام کار که تو خوشنود باشی و مارستگار

 

به روضه روزه ی خود باز می کنم زیرا

برای روزه که بی روضه جایگاهی نیست