جانم حسن

جانم حسن

خورشید روشن سحر سامرا، حسن آنقدر آمدند و گرفتارتان شدند خاک شما شدند و هوادارتان شدند زیباترین اهالی دنیای عشق هم یوسف شدند و گرمی بازارتان شدند لطف شماست اینکه تمامی انبیا بالاتفاق سائل دربارتان شدند علی‌اکبر...
امام حسن عسگری علیه السلام

امام حسن عسگری علیه السلام

      تقدیم به آستان قدسی و کبریایی حضرت امام حسن عسکری علیه السلام اشعاری از سیدحمیدرضا برقعی http://www.parsedarkhial.blogfa.com/ یا حبیب الباکین به شوق امام حسن عسکری(ع)  یازده بار جهان گوشهء زندان کم نیست کنج زندان بلا گریهء باران کم نیست سامرائی شده ام ، راه گدایی بلدم لقمه نانی بده از دست شما نان کم نیست قسمت کعبه نشد تا که طوافت بکند بر دل کعبه همین داغ فراوان کم نیست یازده بار به جای تو به مشهد رفتم بپذیرش به خدا حج فقیران کم نیست زخم دندان تو و جام پر از خون آبه ماجرائی است که در ایل تو چندان کم نیست بوسهء جام به لب های تو یعنی این بار خیزران نیست ولی روضهء دندان کم نیست از همان دم پسر کوچکتان باران شد تاهمین لحظه که خون گریه ء باران کم نیست   در بقیع حرمت با دل خون می گفتم که مگر داغ همان مرقد ویران کم نیست اسفند ۱۳۸۸   کتاب  قبله مایل به تو  ...
رفتن به نوار ابزار