غیرت الله

غیرت الله

تقدیم به آستان قدسی و کبریایی حضرت غیرت الله قمرمنیربنی هاشمیان حضرت باب الحوائج اباالفضل العباس علیه السلام شعر از استادعلی اکبر لطیفیان http://chadorkhaki1.blogfa.com/cat-13.aspx اگر عاشق نشدم خشك و ترم را بشكن پس گرفتم جگرم را كمرم را بشكن اگر از چشمه يِ اين خانه نخوردم آبي بعد از آن سبز شدم برگ و برم را بشكن اگر از كوچه يِ معشوق عبورم دادند من اگركه نشِكستم تو سرم را بشكن چند وقتيست كه در پيش ِ تو سرسنگينم با دوتا قطره غرور ِ جگرم را بشكن آنقدر گريه نكردم دلِ من قفل شده يك شب جمعه بيا قفل ِ حرم را بشكن دستِ من آبرويم را به در ِ خلق ِ تو بُرد به تلافيش تو دست دگرم را بشكن تو كه تا پشتِ در ِ قلعه يِ من آمده اي لطف كن دست بينداز درم را بشكن نامه دادم به تو ديروز جوابش نرسيد آه كمتر دلِ اين نامه برم را بشكن من نشان ميدَهَمَت بيشتر از آينه ات تو فقط سنگ بزن بيشترم را بشكن پاي بيرون بنه پيشاني ِ من سجده كُنَد بعد از آن مُهر ِ نماز سحرم را بشكن اگر از بام تو پرواز كنم ميميرم پس بيا زود بزن بال و پرم را بشكن ماه هم بعدِ اباالفضل ندارد لطفي پس شبِ چهاردهم هم قمرم را بشكن اين چه ماهي است كه در هر گذري سوخت و ساخت رويِ ني بند نشد گردنِ اسبش انداخت…  ...
رفتن به نوار ابزار