رقیه سلام الله علیها

 

تقدیم به آستان کبریایی و ملکوتی حضرت رقیه سلام الله علیها

آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند آیا بود که گوشه چشمی به ما کنند؟

یا رقیه(س) مدد