حاج قاسم سلیمانی

hajghsem

تقدیم به قهرمان من …

تقدیم به فرمانده من …

 

کلیپی با مداحی حسین سیب سرخی

در خصوص دفاع از حرم و حاج قاسم سلیمانی

http://fa.nasrtv.com/modules/video/singlefile.php?lid=11397

همه چیز در مورد حاجی مون

http://hajghasem.ir