مقام معظم رهبری

مقام معظم رهبری

زندگی جهادی فاطمه‌ی زهــــرا  بسیار عظیم،
بینظیر و یک نقطه‌ی درخشان و استثنایی است.
امّا مقام معنوی این بزرگوار، نسبت به مقـــام
جهادی و انقلابی و اجتماعی او، باز به مراتــب
بالاتر است.
1368/10/26

امام خمینی رحمة الله علیه

imam-khomeini1

 
دیشـــب ورق زدم صفحـــــات کتاب را
خواندم هزار مرتبه این حرف ناب را

باشـــــم و یا نباشـــــم اگر در میانتـــــــان
دست غریبــــــــــه ها ندهیـــــد انقلاب را

امام خمینی(ره)

arbab

تقدیم به روح بلند حضرت امام خمینی رحمة الله علیه

 

همیشه وقتی این عکس امام خمینی(ره) را می دیدم

دلم بیش از پیش امیدوار و متوکل تر ازهمیشه به خدا میشه،

گاهی خوبه که آدم به کارهایی که امام کردند فکر کنه . . .

گاهی خوبه مسئولینی که الآن دارند حرفهای بودار می زنند کمی

به عقب برگردند و به گذشته خودشون رجوع کنند …