فلسطین

فلسطین

مقام معظم رهبری قطعاً فلسطین به دست مردم فلسطین برخواهد گشت زائده دروغی و جعلی صهیونیستی قطعاً از صحنه جغرافیا محو خواهد شد در این تردیدی نیست Definitely will return Palestine to the Palestinian people Zionist lies and fake appendage Geography certainly will disappear from the scene This is not in doubt متن کامل بیانت در دیار با آزادگان...
رفتن به نوار ابزار