پانزده خرداد

پانزده خرداد

    «ثنايت ای مهين فرزانه رهبر! سخن را می‌افزايد شوكت و فر ز ديده رفتی و در دل نشستی شدی تبعيد اگر مانند بوذر از اين گلشن نسيم‌آسا چه رفتی بپرس اين باغ را آمد چه برسر تو را هر ذره اين پاسخ بگويد كه داد از جور اين شاه ستمگر» و يا «محمد اعتمادزاده» در همين رابطه می‌گويد: «همان بود و همان است او خمينی رهبر حق بين، ستون خيمه است خمينی پاسدار وحدت اسلام پرچمدار استقلال و آزادی خمينی مظهر بيداری اسلام و نيروی توانمندش» «غلامرضا قدسی»...
رفتن به نوار ابزار