اسلام پیروز است

تقدیم به آستان کبریای حضرت روح الله الموسوی الخمینی رحمة الله علیه و شهدای خونین شهر

Dedicated to the shrine of Imam Ruhollah al-Musawi Kbryay Alkhmyny Rhmh against the bloody city of martyrs