اطلاعات بیشتر

مسافر کربلا کسی است که دلش در کربلاست گرچه بعد مسافت جسم او را از وادی طف دور نگه داشته است و کربلا جریانی است که در طول تاریخ سیلان دارد جریانی که مسافر خویش را به سمت قرب الهی هدایت می کند و رونده طریق حسینی که مسافر کربلا می شود افتخار شهادت فی سبیل الله را بر ذلت زندگی مادی در زیر یوق دشمنان اسلام و قرآن تر جیح می دهد و با جان خویش درک می کند.

نشانی: بهشت روزی زمین، وادی کربلای معلی، وسط بین الحرمین. پای برهنه بیایید

ارتباط با ما